Badania Rynku

WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Emmerson Evaluation dysponuje siecią sześciu biur w całym kraju i zatrudnia 21 certyfikowanych rzeczoznawców majątkowych. W Grupie Emmerson dokonywane są wyceny różnych typów nieruchomości, od mieszkań i biur do dużych kompleksów mieszkaniowych i komercyjnych.

Banki opierają się na wycenach Emmerson Evaluation przy określaniu zdolności kredytowej klientów. Osoby fizyczne i firmy korzystają z wycen Emmerson Evaluation przy ustalaniu wartości nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż oraz przy poszukiwaniu źródeł finansowania.