Doradztwo

WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNE

Współpracujemy z bankami i kredytobiorcami, pomagając w szybszym odzyskaniu zainwestowanego kapitału.

Specjalizujemy się w wykupie nieruchomości mieszkaniowych zabezpieczonych hipotecznie, za zgodą kredytobiorcy. Firma pomoże również w znalezieniu i przeniesieniu się do innej nieruchomości, osiągalnej finansowo dla kredytobiorcy. Zajmujemy się sprzedażą nieruchomości za optymalną rynkowo cenę, umożliwiającą bankowi jak najszybsze odzyskanie długu hipotecznego.

Tradycyjny sposób odzyskiwania długów hipotecznych w trybie egzekucji komorniczej zazwyczaj umożliwia odzyskanie około połowy wartości zaciągniętego długu. Dzięki prowadzonej w Grupie Emmerson sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem aukcji oraz organizacji specjalnych wehikułów inwestycyjnych, może być odzyskana większa część długu i w szybszym czasie.