Inwestorzy

WŁADZE


ZARZĄD


RADA NADZORCZA


Zmiany w składzie organów nadzorczych i zarządzających oraz życiorysy członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

Raport EBI: 5/2016: Powołanie osoby zarządzającej

Raport EBI: 3/2016: Powołanie Członków Rady Nadzorczej(1)

| Powołanie Członków Rady Nadzorczej(2)

Raport EBI: 2/2016: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport EBI: 15/2015: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Raport EBI: 8/2015: Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej

Raport EBI: 7/2015: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport EBI: 19/2014: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport EBI: 21/2013: Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorczych

Raport EBI: 27/2012: Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 20 grudnia 2012 r.