Kontakt

KONTAKT

GRUPA EMMERSON S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

tel. +48 22 828 92 96
fax +48 22 530 12 01

e-mail: biuro@grupaemmerson.pl
www.grupaemmerson.pl

Firma zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000373802, REGON: 142527214, NIP: 5272637300. Kapitał zakładowy, w całości wpłacony: 10,000,000 zł

Konto bankowe (PKO BP SA): 83 1020 1026 0000 1802 0175 2708

DORADZTWO I POŚREDNICTWO

Nieruchomości mieszkaniowe
01-040 Warszawa
ul. Stawki 40
tel. +48 22 295 10 00

Nieruchomości komercyjne
01-040 Warszawa
ul. Stawki 40
tel. +48 22 530 11 36

BADANIA RYNKU

Wyceny
00-803 Warszawa
Al. Jerozolimskie 56c
tel. +48 22 379 99 00

Analizy rynku
30-633 Kraków
ul. Walerego Sławka 8a
tel. +48 12 356 10 61

PROFESJONALNE WSPARCIE

Doradztwo kredytowe
01-040 Warszawa
ul. Stawki 40
tel. +48 22 530 11 51

Doradztwo prawne i gospodarcze
01-040 Warszawa
ul. Stawki 40
tel. +48 22 530 12 55

Zarządzanie nieruchomościami
04-501 Warszawa
ul. Płowiecka 3
tel. +48 22 460 85 10

Marketing i reklama
01-040 Warszawa
ul. Stawki 40
tel. +48 22 530 12 02

Aukcje
01-040 Warszawa
ul. Stawki 40
tel. +48 22 530 11 40

Wierzytelności hipoteczne
01-040 Warszawa
ul. Stawki 40
tel. +48 22 828 92 96