Rynek

POLSKA GOSPODARKA

Polska to kraj o największej i najsilniejszej gospodarce w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wiele czynników składa się na wysoki poziom inwestycji zagranicznych w Polsce. To kraj stabilny politycznie i gospodarczo, z systemem bankowym na światowym poziomie. Rynki finansowe w Polsce są silne i dobrze zorganizowane, ze znacznym udziałem inwestorów zagranicznych w spółkach dopuszczonych do publicznego obrotu.

Polska to kraj ludzi świetnie wykszałconych, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą. W porównaniu do krajów Europy Zachodniej koszty działalności gospodarczej są tu dużo niższe. Polityka gospodarcza polskiego rządu polega na kreowaniu bodźców stymulujących rozwój.

PKB Polski wzrósł o 1,6 % w 2013 r. Prognozuje się jego wzrost o 2,9 % w 2014 r. oraz 3,1 % w 2015 r. Stopa referencyjna utrzymywana jest na rekordowo niskim poziomie 2,5 % w celu stymulowania dalszego wzrostu.

Polska ma zdrową i rosnącą w siłę gospodarkę. Rośnie również siła nabywcza obywateli. W 2013 r. przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,2 % w stosunku do poprzedniego roku. Prognozy mówią o jego wzroście o 3,9 % w 2014 r. oraz o 4,6 % w 2015 r. Sprzedaż detaliczna wzrosła w 2103 r. o 2,5 % i o 5,9 % w grudniu 2013 r. r/r.

Rośnie również eksport, głównie do krajów Europy Zachodniej. Do Niemiec oraz Wielkiej Brytanii trafia ponad 1/3 całego polskiego eksportu.

Polska wciąż jest głównym beneficjentem środków unijnych. Przeznaczenie dla Polski 106,8 mld euro w ramach programów UE w okresie 2014 – 2020 będzie poważnym bodźcem dla ekonomicznego rozwoju kraju.