Rynek

RYNEK KOMERCYJNY

Pod względem inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych, po bardzo dobrym 2012 roku nastąpił jeszcze lepszy rok 2013. W 2013 r. wartość inwestycji sięgnęła 3,3 mld euro, czylo o 21 % więcej niż w 2012 r. Był to najlepszy rok od 2006 r. Niektóre prognozy wskazują, że 2014 r. będzie jeszcze lepszy.

91 % stanowiły inwestycje zagraniczne. Niemcy i Austria miały 47-procentowy udział, zaś 11 % inwestycji pochodziło z USA.

Inwestycje na rynku nieruchomości handlowych stanowiły 43 %, na rynku biurowym – 36 %, zaś na magazynowo- przemysłowym – 18 %.

Z perspektywy Grupy Emmerson S.A., duża aktywność inwestorów może stymulować wzrost przychodów z transakcji pośrednictwa ze sprzedaży i wynajmu nieruchomości handlowych, biurowych i magazynowo- przemysłowych.

Nieruchomości handlowe

Polska jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania dla wielkich międzynarodowych sieci handlowych, zarówno dla tych, którzy chcą rozszerzyć swoje usługi, jak i tych, które dopiero wchodzą na rynek polski. W 2013 r. ponad 30 międzynarodowych firm z tego sektora rozwinęło działalność w Polsce.

Na koniec 2013 roku nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce wzrosła do 11,8 mln m kw. , w tym 72 % w centrach handlowych. Wskaźnik powierzchni niewynajętej w centrach handlowych wynosił przeciętnie ok. 3,5 %.

Nieruchomości biurowe

Rynek biurowy w Polsce dynamicznie się rozwija, ze szczególnym udziałem Warszawy.

Na koniec 2013 r. powierzchnia biurowa w Warszawie wynosiła 4,1 mln m kw. i prognozuje się, że jeszcze w 2014 r. przekroczy 5 mln m kw. W 2103 r. oddano do użytku 18 nowych budynków biurowych, o łącznej powierzchni ok. 300.000 m kw.

W 2014 r. mają być oddane do użytku 33 nowe obiekty biurowe o łącznej powierzchni ok. 350.000 m kw. Ok. 650.000 m kw. powierzchni biurowej jest w trakcie realizacji.

Na rynku wynajmu oferowano w 2013 r. rekordowe 632.000 m kw. powierzchni biurowej, stanowiące 15 % dostępnej powierzchni w Warszawie. Wzrost aktywności na rynku wynajmu r/d wyniósł 5 %.

Nieruchomości magazynowe

Popyt na nieruchomości magazynowe w Polsce w 2013 r. osiągnął rekordowy poziom. Wynikał on głównie z rozwoju tego segmentu rynku w zachodnich województwach, przede wszystkim w regionie wrocławskim i poznańskim. Oba te regiony miały 45-procentowy udział w ogólnym popycie, podczas gdy udział regionu warszawskiego pozostał na poziomie 18 %.

Na początku 2014 r. w regionie warszawskim podaż dostępnej powierzchni magazynowej wynosiła 384.000 m kw., przy wskaźniku niewynajętej powierzchni na poziomie 14,6 %.